దాల్చిన చెక్క యొక్క ఉపయోగాలు

దాల్చిన చెక్క యొక్క ఉపయోగాలు

దాల్చిన చెక్క : దాల్చిన చెక్కను వంటలలో మాత్రమె కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. వాటి గురించిన వివరాలు ఇక్కడ తెలుపబడ్డాయి. దాల్చిన చెక్క..మసాల దినుసుల్లో ఇదొక రకం. దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయన్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రతి రోజు దాల్చిన చెక్క పొడి తీసుకోవడం వల్ల బరువు తగ్గుతారని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయంట. మసాలా దినుసులు లేని వంటగదిని ఊహించుకోగలమా?. అందులోనూ దాల్చిన చెక్కను ఉపయోగించని వాళ్లుంటారా?. దక్షణి భారత దేశంలో దీనికి ఆదరణ మరీ ఎక్కువ. అలాంటి దాల్చిన చెక్కను వంటల్లో వాడటం నిషేధమని మీకు తెలుసా? దీన్ని కానుకగా ఇచ్చిపుచ్చుకునేవారని ఎప్పుడైనా విన్నారా? కేరళలో పండించే సుగంధ…

Read More